dagli esordi al 2009

Udine - 2004

Qualso (Ud) - 2005

Tricesimo (Ud) - 2009

San Mauro (Ud) - 2009

Artegna (Ud) - 2009

Sappada (Bl) - 2014

Godia (Ud) - 2014

Lignano (Ud) - 2016

Sappada 2017